Saturday, March 22, 2008

Strop

STROP

Strop je bend iz Jagodine sa vec pozamašnom diskografijom. Stilski vrlo neodredjen, sva izdanja su žanrovski razlièita. Nit koja ih povezuje jeste muzika trenutka. Naime bend snima bez ikakve pripreme ili smišljanja pesama, a èesto èlanovi sviraju instrumente koje inaèe ne umeju. Albumi koji imaju mraèniju atmosferu i koji bi eventualno zanimali posetioce foruma su: Šetnja i Pismo.

Dilaver: gitare, crteži
Bura: vokal, metalofon, zvuci
Bojan: gitare
Nikola: perkusije, akustične gitare, klavijature i omoti
Zoran: kabl majstor, multikomedija

website

No comments: