Wednesday, March 21, 2007

www.addlimb.org

ADDLIMB.ORG

Ovaj sajt je pokrenut od strane nekolicine mladih ljudi sa zajedničkim interesovanjem za eksperimentalnu muziku, i naročito, savremenu improvizaciju. Nameravamo da, u globalnoj atmosferi odbacivanja i potiskivanja onoga za šta verujemo da su demokratski i istinski kritički kvaliteti ove muzike, pokušamo da otvorimo vrata ka njenom teorijskom shvatanju, širenju njene prakse, i njenoj promociji, pre svega na lokalnom nivou. Pokušaćemo da doprinesemo bližem razumevanju i osećanju bliskosti sa ovom muzikom, kroz intervjue sa muzičarima, prevode raznih članaka o istoriji i prirodi ove muzike kao i autorske tekstove, otvorene razgovore, promociju lokalnih dešavanja, praktične radionice, i deljenje samog muzičkog materijala. Pozivamo sve slušaoce, muzičare, ljubitelje da nas kontaktiraju. Pozivamo i one znatiželjne: svaki muzički zapis, preporuka, informacija koju posedujemo su na raspolaganju. Naša vrata su otvorena za sve one koji bi želeli da doprinesu pomenutim ciljevima (čak i ako nisu sasvim sigurni na koji način!). Ohrabrujemo svako nastojanje da se sa eksperimentalne/improvizovane muzike, u svesti i u praksi, skine veo akademizma i profesionalizma, i da počnu da se ostvaruju njene istinski oslobađajuće snage za koje verujemo da su dostupne svima.

www.addlimb.org

No comments: